#czech

Proč moc nepíšu česky

Nedávno jsem dotal otázku, proč nepíši svůj blog česky. Udělal jsem si tedy českou část blogu, ale přesto si myslím, že bude zet ještě větší prázdnotou, než moje anglická část.

Proč tedy nepíší česky? Mám hlavně 3 důvody.

1. Angličtina je Latina IT světa

V tématech se věnuji hlavně IT a kdo dělá IT, musí umět anglicky, stejně jako doktor musí umět latinsky. Nechci tvrdit, že neexistuje nikdo kdo by zvládal IT svět bez angličtiny. Budě to mít ale výrazně složitější a nikomu bych nedoporučoval to zkoušet. Minimálně číst dokumentaci musí být schopen každý, tak proč se anglicky nenaučit pořádně?

2. Česky mluví málo lidí

Když člověk něco napíče česky, omezuje množsví lidí, kteří si článek mohou přečíst na 11 milionu lidí. Reálně ale ještě na mnohem néně. Pokud není téma již od začátku omezeno na česko, nemá příliš smysl omezovat publikum ještě jazykem.

3. Odvykl jsem si

Nejsem již ani zvyklý česky psát. Běžně používám Anglickou klávesnici a hůř se mi hledají slova v čestině než v angličtině, obzvláště ve složitějších tématech.

Je to následek toho, že se pohybuji po Internetu, který je převážne v Angličtině, čtu knížky v Angličtině a v Angličtině komunikuji s většinou klientů. Je pak tedy přirozené anglicky i psát, jde mi to snadněji.

Ale je možné, že se mýlím a psaní česky si opět oblíbím.